بررسی و تحلیل تحولات، هدف ها، سیاست ها و مسائل و مشکلات برنامه های توسعه آموزش و پرورش طی سالهای 27 - 1378
29 بازدید
محل نشر: تعلیم و تربیت » زمستان 1379 - شماره 64 » (28 صفحه - از 101 تا 128)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی